Asiakasohjaus

Hyvinvoinnin palvelutarjotin asiakasohjaajana

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen tiedot palveluista on esitetty siten, että asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot palveluista omatoimisestikin. Mikäli asiakkaan palvelutarve on moninainen, voi olla hyvä ottaa yhteys Kainuun soten asiakasohjaukseen.

Sähköinen palveluopas

Kaikki Kainuun soten tarjoamat palvelut ovat esillä Kainuun soten sähköisessä palveluoppaassa. Palveluopas on jaettu vuonna 2013 jokaiseen kotiin Kainuussa. Painetun oppaan sijaan suosittelemme käyttämään sähköistä palveluopasta, sillä yhteystiedot ovat voineet joiltain osin muuttua.

Terveyspalvelut

Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle ei ainakaan vielä toistaiseksi ole koottu terveyspalveluja. Jos asiasi koskee terveyteen tai sairauteen liittyviä asioita, voit ottaa yhteyttä sairaanhoitajan puhelinpäivystys- ja neuvontapalveluun ympäri vuorokauden. Numero on 08 615 660 00.

Lisätietoja Kainuun soten terveyspalvelujen päivystyspalvelujen nettisivuilta, josta löytyvät mm. virka-ajan päivystys, ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys, hammaslääkäripäivystys, eläinlääkäripäivystys, päivystävät apteekit, päivystävät puhelimet sekä sosiaalipäivystys.

Perhepalvelut

Kaikki Kainuun soten perhepalvelut, kuten lapsiperheiden terveydenhoitopalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, aikuissosiaalipalvelut ja vammaispalvelut, on esitelty perhepalvelujen nettisivuilla. Yhteystiedot löytyvät kunkin palvelun yhteydestä.

Vanhuspalvelujen asiakasohjaus


Asiakasohjauksella ja neuvonnalla tuetaan ikääntyneitä asiakkaita kotona asumisessa, vahvistetaan heidän omia voimavaroja sekä edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia.

Hyvinvointia edistävät palvelut, ennaltaehkäisevä toiminta sekä Iäkkään henkilön monipuolinen palvelutarpeiden arviointi, palvelutarpeisiin vastaaminen ja tarvittaessa palvelukokonaisuuksien suunnittelu ovat oleellinen osa itsenäisen suoriutumisen edistämistä. Tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada ohjausta ja tukea muidenkin palveluiden kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön.

Vanhuspalvelujen asiakasohjaus- ja neuvontapalvelun tarkoituksena on, että neuvonta- ja ohjaus olisivat mahdollisimman helposti iäkkäiden kuntalaisten saatavilla. Asiakasohjaajat ovat tavoitettavissa seuraavissa kuntakohtaisissa palvelunumeroissa maanantaista torstaihin 9:00 – 15:00 ja perjantaina klo 9:00 – 14:00.


Kajaani 044 748 4030
Sotkamo 044 748 4838
Kuhmo 044 748 4633
Paltamo 044 748 4893
Suomussalmi 044 748 4392
Hyrynsalmi 044 748 4642
Ristijärvi 044 744 8192


Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen: palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

Kainuun soten nettisivuilla löytyy lisätietoa osoitteessa: https://sote.kainuu.fi/palveluohjaus-ja-neuvonta.


Palvelujen löytämiseen, vertailuun ja arviointiin pääset ylävalikon kohdasta "Etusivu".