Uusi palvelun tuottaja

Haluaisitko hyödyntää Hyvinvoinnin palvelutarjotinta uutena maksuttomana markkinapaikkana?

Jos tarjoat palvelua jossain Kainuun soten toimialueen kunnassa ja tarjoamasi palvelu on jo palvelutarjottimella, voit helposti julkaista myös omat tietosi alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Palvelutarjottimella on myös palveluja, jotka eivät vielä asiakkaille näy, sillä asiakkaille palvelut näkyvät vasta, kun niille on tarjontaa eli joku palveluntuottaja on ns. avannut palvelun.

Jos tarjoamaasi palvelua ei ole vielä tarjolla asiakkaille eikä sitä löydy myöskään jo luotujen, mutta piilossa olevien palvelujen joukosta, voit tehdä esityksen kyseisen palvelun lisäämiseksi palvelutarjontaan. Esitys tehdään Palaute ja kyselyt -linkin kautta. Uusia palveluja avataan jatkuvalla syötöllä.


Palveluittesi lisääminen Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle on kaksivaiheinen.

Anna ensin perustietosi osoitteessa: https://emanagement.fi/kainuu.

Perustietojen antamiseen saat tarvittaessa ohjeet Rekisteröitymisoppaasta (pdf). Kokenut netin käyttäjä ei opasta tarvitse.

Sinut hyväksytään päivän parin sisällä palveluntuottajaksi, jonka jälkeen voit lähettämämme oppaan ohjeistuksella lisätä palvelusi palvelutarjottimelle. Jos opas jossain vaiheessa häviää, saat sen palvelutarjottimelta kohdasta Ohjeet, oppaat ja palaute.

Pääkäyttäjä Niina Komulainen antaa tarvittaessa lisäohjeita puhelimitse, puh. 044 797 0444.

Tervetuloa mukaan!


Tarjoatko kotipalvelun tukipalveluja? Päivitä tiedot henkilökohtaisen budjetin kokeilua varten!

Kainuun sote on aloittamassa pienimuotoisen henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) kokeilun marraskuussa 2017 osana valtakunnallista STM:n rahoittamaa, Metropolia AMK:n hallinnoimaa Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointi -hanketta. Kokeilun kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevien lasten omaishoitajavanhemmat, joista käytetään tässä kokeilussa nimitystä AVAIN-asiakkaat. Kokeilussa omaishoitajat voivat vaihtaa omaishoitajan lakisääteiset vapaat (kokonaan tai osittain) muihin palveluihin, jotka lisäävät omaishoitajan jaksamista arvokkaassa työssään. Näitä palveluja ovat lapsiperheiden kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut, joita ovat esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Lista kotipalvelun tukipalveluista ei ole täydellinen, vaan sitä täydennetään Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle luodulle uudelle asiakasryhmälle nimeltä AVAIN-asiakas. Siitä on jo julkaistu testiversio. Sekä asiakkaat että palveluntuottajat voivat esittää uusia palveluja tälle listalle palvelutarjottimella (http://palvelutarjotin.kainuu.fi/palautejakyselyt).

Kun uusi palvelu lisätään AVAIN-asiakkaille, voidaan se laittaa näkymään myös muille asiakasryhmille.

Kotipalvelun tukipalvelun tuottajaksi ilmoittautuminen

Jotta palveluntuottaja voi tuottaa kotipalvelun tukipalveluja, on hänen ilmoittauduttava Kainuun soten ylläpitämälle listalle. Lisätietoja:


Maksuton markkinapaikka

Hyvinvoinnin palvelutarjotin on palveluntuottajille maksuton markkinapaikka, mutta kultakin palveluntuottajalta edellytämme sitoutumista päivittämään itse tietonsa aina, kun ne muuttuvat. Kukin palveluntuottaja on vastuussa palvelutarjottimelle antamistaan tiedoista, aivan kuten kaikesta muustakin markkinoinnistaan.


Palvelujen löytämiseen, vertailuun ja arviointiin pääset ylävalikon kohdasta "Etusivu".