Mikä on henkilökohtainen budjetti (HB)?

Henkilökohtainen budjetti (HB) on kiteytetty hyvin 2 minuutin Tussitaikureiden videolla.


AVAIN-asiakas

Kainuun sote on mukana STM:n ESR-rahoittamassa, Metropolia AMK:n hallinnoimassa Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -hankkeessa. Kainuussa toteutetaan yksi kuudesta käytännön kokeilusta. Muita kokeilualueita ovat Tampere, Pori, Vantaa, Hämeenlinna sekä Eksote.

Kainuun kokeilun kohderyhmäksi on valittu erityistä tukea tarvitsevat lapset sekä heidän omaishoitajavanhempansa. Kainuun kokeilussa asiakkaista käytetään nimitystä AVAIN-asiakas. Kokeilun virallinen nimitys on Kainuun soten erityislasten omaishoidon HB-kokeilu. Nimeksi on kuitenkin käytännössä vakiintunut AVAIN-asiakaskokeilu ja ja sen asiakkaita kutsutaan AVAIN-asiakkaiksi.

AVAIN-asiakaskokeilun suunnittelua varten perustettiin 15-jäseninen erityislasten vanhemmista koostuva kehittäjäasiakasryhmä yhdessä ErinOmainen-hankkeen kanssa (kuuluu hallituksen Omaishoidon kärkihankkeeseen). Kehittäjäasiakkaiden lisäksi kokeilun suunnitteluun ovat aktiivisesti osallistuneet Kainuun soten vammaispalvelut ja erityisesti omaishoidosta vastaavat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, joita kutsutaan AVAIN-asiakaskokeilussa omatyöntekijöiksi. Valmisteluun on osallistunut myös muita tahoja, kuten lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja taloushallinto.

Valtakunnallisessa kokeilussa eri alueilla on erilaisia vastuita. Kainuussa AVAIN-asiakaskokeilun tehtäviin kuuluu selvittää, millainen digialusta henkilökohtaiseen budjetointiin tarvitaan. Hyvinvoinnin palvelutarjotin tarvitaan palvelujen löytämiseen, vertaamiseen ja arviointiin. Lisäksi tarvitaan vahvan tunnistautumisen mahdollistava digialusta, jossa asiakas voi hallita budjettiaan ja neuvotella sen käytöstä omatyötekijän kanssa. Kainuussa tämä tapahtuu Omasotessa. Ensimmäistä kertaa Suomessa AVAIN-asiakkaat pääsevät myös tarkastelemaan netissä budjettinsa käyttöä reaaliajassa käyttämällä ePassia. Asiakas maksaa palvelunsa kertomalla puhelinnumeronsa ja todistamalla henkilöllisyytensä. Palveluntuottaja veloittaa asiakaan HB-tiliä netissä. AVAIN-asiakas kokeilun tavoitteena on myös tutkia miten uusi toimintatapa voidaan viedä käytännön asiakastyöhön.

AVAIN-asiakaskokeilu on rajattu vain ja ainoastaan erityistä tukea tarvitsevien lasten, eli erityislasten, omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Henkilökohtaisella budjetilla ne voidaan vaihtaa lapsiperheen kotipalveluksi tai joksikin kotipalvelun tukipalveluista, joita kootaan Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle AVAIN-asiakas asiakasryhmään.
AVAIN-asiakas kokeilu on suppeahko verrattuna yllämainittuun HB-kokeiluuun. AVAIN-asiakas-kokeilu toteutetaan vuonna 2018 ja se toteutetaan riippumatta siitä, mitä sote-muutoksesta tai sen aikataulusta tullaan päättämään.

Lisätietoja AVAIN-asiakkaalle erillisessä esitteessä.

Lisätietoja valtakunnallisesta hankkeesta: http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/

Lisätietoja Kainuun AVAIN-asiakaskokeilusta: http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/pilotit/kain...

UUTTA: Tiedote erityislasten omaishoitajille!

UUTTA! Tiedote palveluntuottajille! (Kannattaa printata kaksipuoleisena vihkotulostuksena, niin esite menee nätisti yhdelle A4:lle.)


Tule HB:lla maksettavien palvelujen tuottajaksi!

Kokoamme erityisesti uusia lapsiperheiden kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalvelun tuottajia Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle. Lue lisää:

http://palvelutarjotin.kainuu.fi/uusi .

Tarjolla on myös esite Hyvinvoinnin palvelutarjottimesta.

AVAIN-asiakaskokeilussa käytetään maksuvälineenä ePassia. Se tarjoaa mm. reaaliaikaisen budjetin seurannan mahdollisuuden. ePassin käyttö on kokeilussa maksutonta palveluntuottajille. Ilmoita tilinumero ja muut tiedot ePassin hakukaavakkeella.


Hyvinvoinnin palvelutarjottimella on jo tarjolla 17 erilaista kotipalvelun tukipalvelua siivouksesta ateriapalveluun ja saattajapalvelusta aina sosiaalista kanssakäymistä tukeviin palveluihin asti. Saat palvelut esille, kun palvelutarjottimella heti paikkakunnan valinnan jälkeen valitset asiakasryhmäksi AVAIN-asiakas.

HB-kokeilu

Pelkästään erityislasten omaishoitajille tarkoitettu AVAIN-asiakaskokeilu ei ole ainoa Kainuun soten henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) kokeilu. Kainuussa toteutetaan kesästä 2018 alkaen laajempi henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) kokeilu. Siinä kohderyhmänä ovat ikäihmiset, vammaiset ja kehitysvammaiset, joilla on jatkuva ja laaja-alainen avun, tuen, tai hoidon ja huolenpidon tarve. HB koskee kotihoitoa, omaishoidon vapaata ja henkilökohtaista apua ja kokeilu toteutetaan palvelusetelimallilla.

Lisätietoja: https://sote.kainuu.fi/henkilokohtainen-budjetti-h...

AVAIN-asiakaskokeilun ja HB-kokeilun eroista on laadittu vertailu-taulukko. Siitä löydät vastauksen, jos sinua kiinnosta, mitä eroja näissä kokeiluissa on toteutusajassa, tavoitteissa, kohderyhmissä, asiakasmäärässä, siinä mikä muuttuu, kriteereissä asiakkaille, HB:na järjestettävissä palveluissa, HB:lla valittavissa palveluissa, budjetin käytön seurannassa, käytettävässä digi-alustassa, maksuvälineen osalta, pelisäännöissä, kokeilun rahoituksessa, henkilöstön määrän ja budjetin osalta ym. - sekä tietysti myös yhteystiedot, jos haluat kysyä lisää. Tämä kaikki on kiteytettynä yhdeksi A4:ksi.