Kainuun sote on mukana STM:n ESR-rahoittamassa, Metropolia AMK:n hallinnoimassa Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -hankkeessa. Kainuussa toteutetaan yksi kuudesta käytännön kokeilusta. Muita kokeilualueita ovat Tampere, Pori, Vantaa, Hämeenlinna sekä Eksote.

Kainuun kokeilun kohderyhmäksi on valittu erityistä tukea tarvitsevat lapset sekä heidän omaishoitajavanhempansa. Kainuun kokeilussa asiakkaista käytetään nimitystä AVAIN-asiakas. Kokeilua kutsutaan Kainuun soten erityislasten omaishoidon HB-kokeiluksi.

Kainuun pilotin suunnittelua varten on perustettu 15-jäseninen erityislasten vanhemmista koostuva kehittäjäasiakasryhmä yhdessä hallituksen Omaishoidon kärkihankkeen Kainuun ErinOmainen-nimisen osahankkeen kanssa. Kehittäjäasiakasryhmä on aktiivisesti osallistunut kokeilun suunnitteluun.

Kainuun kokeilu toteutetaan palvelusetelilain viitekehyksessä.

Kainuun pilotin tehtäviin kuuluu selvittää, millainen digialusta henkilökohtaiseen budjetointiin tarvitaan. Palvelutarjotin tarvitaan palvelujen löytämiseen, vertaamiseen ja arviointiin. Lisäksi tarvitaan vahvan tunnistautumisen mahdollistava digialusta, jossa asiakas voi hallita budjettiaan ja neuvotella sen käytöstä omatyötekijän kanssa. Kainuussa tämä tapahtuu Omasotessa.

Tutustu uusimpaan Kainuun HB-kokeilun toteutussuunitelmaan.

Lisätietoja valtakunnallisesta hankkeesta: http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/

Lisätietoja Kainuun HB-kokeilusta: http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/pilotit/kain...