HB-kokeilu

Kainuun sote on hakenut Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Palvelusetelikokeilun laajennukseen ja hakemus on hyväksytty.

Kainuussa tullaan toteuttamaan perhe- ja vanhuspalveluissa laaja henkilökohtaisenbudjetoinnin (HB) kokeilu. Hyvinvoinnin palvelutarjotinta tullaan käyttämään kokeilun digialustana palvelujen löytämisen, vertaamisen ja arvioinnin osalta.

Lisätietoja: STM:n tiedote

AVAIN-asiakas

Kainuun sote on mukana STM:n ESR-rahoittamassa, Metropolia AMK:n hallinnoimassa Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -hankkeessa. Kainuussa toteutetaan yksi kuudesta käytännön kokeilusta. Muita kokeilualueita ovat Tampere, Pori, Vantaa, Hämeenlinna sekä Eksote.

Kainuun kokeilun kohderyhmäksi on valittu erityistä tukea tarvitsevat lapset sekä heidän omaishoitajavanhempansa. Kainuun kokeilussa asiakkaista käytetään nimitystä AVAIN-asiakas. Kokeilua kutsutaan Kainuun soten erityislasten omaishoidon HB-kokeiluksi.

Kainuun pilotin suunnittelua varten on perustettu 15-jäseninen erityislasten vanhemmista koostuva kehittäjäasiakasryhmä yhdessä hallituksen Omaishoidon kärkihankkeen Kainuun ErinOmainen-nimisen osahankkeen kanssa. Kehittäjäasiakasryhmä on aktiivisesti osallistunut kokeilun suunnitteluun.

Kainuun kokeilu toteutetaan palvelusetelilain viitekehyksessä.

Kainuun pilotin tehtäviin kuuluu selvittää, millainen digialusta henkilökohtaiseen budjetointiin tarvitaan. Palvelutarjotin tarvitaan palvelujen löytämiseen, vertaamiseen ja arviointiin. Lisäksi tarvitaan vahvan tunnistautumisen mahdollistava digialusta, jossa asiakas voi hallita budjettiaan ja neuvotella sen käytöstä omatyötekijän kanssa. Kainuussa tämä tapahtuu Omasotessa. AVAIN-asiakas kokeilun tavoitteena on myös tutkia miten uusi toimintatapa voidaan viedä käytännön asiakastyöhön.

AVAIN-asiakas-kokeilu on rajattu vain ja ainoastaan erityistä tukea tarvitsevien lasten, eli erityislasten, omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Henkilökohtaisella budjetilla ne voidaan vaihtaa lapsiperheen kotipalveluksi tai joksikin kotipalvelun tukipalveluista, joita kootaan Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle AVAIN-asiakas asiakasryhmään.
AVAIN-asiakas-kokeilu koskee vain 10-15 henkilöä, kun taas yllämainittu HB-kokeilu on huomattavasti laajempi. AVAIN-asiakas-kokeilu toteutetaan vuonna 2018, kun taas laajempi HB-kokeilu kestää vuoden 2019 loppuun asti.

Tutustu uusimpaan Kainuun HB-kokeilun toteutussuunitelmaan.

Lisätietoja valtakunnallisesta hankkeesta: http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/

Lisätietoja Kainuun HB-kokeilusta: http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/pilotit/kain...

Tule HB:lla maksettavien palvelujen tuottajaksi!

Maaliskuussa 2018 kokoamme erityisesti uusia kotipalvelun tukipalvelun tuottajia palvelutarjottimelle. Lue lisää: