käyttämä

HB-kokeilu

Kainuussa toteutetaan kesästä 2018 alkaen perhe- ja vanhuspalveluissa laaja henkilökohtaisenbudjetoinnin (HB) kokeilu.

Lisätietoja: https://sote.kainuu.fi/henkilokohtainen-budjetti-h...


AVAIN-asiakas

Kainuun sote on mukana STM:n ESR-rahoittamassa, Metropolia AMK:n hallinnoimassa Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetointimallin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta -hankkeessa. Kainuussa toteutetaan yksi kuudesta käytännön kokeilusta. Muita kokeilualueita ovat Tampere, Pori, Vantaa, Hämeenlinna sekä Eksote.

Kainuun kokeilun kohderyhmäksi on valittu erityistä tukea tarvitsevat lapset sekä heidän omaishoitajavanhempansa. Kainuun kokeilussa asiakkaista käytetään nimitystä AVAIN-asiakas. Kokeilua kutsutaan Kainuun soten erityislasten omaishoidon HB-kokeiluksi.

Kainuun pilotin suunnittelua varten on perustettu 15-jäseninen erityislasten vanhemmista koostuva kehittäjäasiakasryhmä yhdessä hallituksen Omaishoidon kärkihankkeen Kainuun ErinOmainen-nimisen osahankkeen kanssa. Kehittäjäasiakasryhmä on aktiivisesti osallistunut kokeilun suunnitteluun.

Kainuun kokeilu toteutetaan palvelusetelilain viitekehyksessä.

Kainuun pilotin tehtäviin kuuluu selvittää, millainen digialusta henkilökohtaiseen budjetointiin tarvitaan. Palvelutarjotin tarvitaan palvelujen löytämiseen, vertaamiseen ja arviointiin. Lisäksi tarvitaan vahvan tunnistautumisen mahdollistava digialusta, jossa asiakas voi hallita budjettiaan ja neuvotella sen käytöstä omatyötekijän kanssa. Kainuussa tämä tapahtuu Omasotessa. Ensimmäistä kertaa Suomessa AVAIN-asiakkaat pääsevät myös tarkastelemaan netissä budjettinsa käyttöä reaaliajassa käyttämällä ePassia. Asiakas maksaa palvelunsa kertomalla puhelinnumeronsa ja todistamalla henkilöllisyytensä. Palveluntuottaja veloittaa asiakaan HB-tiliä netissä. AVAIN-asiakas kokeilun tavoitteena on myös tutkia miten uusi toimintatapa voidaan viedä käytännön asiakastyöhön.

AVAIN-asiakas-kokeilu on rajattu vain ja ainoastaan erityistä tukea tarvitsevien lasten, eli erityislasten, omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Henkilökohtaisella budjetilla ne voidaan vaihtaa lapsiperheen kotipalveluksi tai joksikin kotipalvelun tukipalveluista, joita kootaan Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle AVAIN-asiakas asiakasryhmään.
AVAIN-asiakas kokeilu on suppeahko verrattuna yllämainittuun HB-kokeiluuun. AVAIN-asiakas-kokeilu toteutetaan vuonna 2018 ja se toteutetaan riippumatta siitä, mitä sote-muutoksesta tai sen aikataulusta tullaan päättämään.

Lisätietoja AVAIN-asiakkaalle erillisessä esitteessä.

Lisätietoja valtakunnallisesta hankkeesta: http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/

Lisätietoja Kainuun HB-kokeilusta: http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/pilotit/kain...

Tule HB:lla maksettavien palvelujen tuottajaksi!

Keväällä 2018 kokoamme erityisesti uusia kotihoidon ja kotipalvelun tukipalvelun tuottajia palvelutarjottimelle. Lue lisää: