Asiakasohjaus

Hyvinvoinnin palvelutarjotin asiakasohjaajana

Hyvinvoinnin palvelutarjottimen tiedot palveluista on esitetty siten, että asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedot palveluista omatoimisestikin. Mikäli asiakkaan palvelutarve on moninainen, voi olla hyvä ottaa yhteys Kainuun soten asiakasohjaukseen.

Terveyspalvelut

Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle ei toistaiseksi ole koottu terveyspalveluja. Jos asiasi koskee terveyteen tai sairauteen liittyviä asioita, voit ottaa yhteyttä sairaanhoitajan puhelinpäivystys- ja neuvontapalveluun ympäri vuorokauden. Numero on 116 117

Lisätietoja Kainuun soten terveyspalvelujen päivystyspalvelujen nettisivuilta, josta löytyvät mm. virka-ajan päivystys, ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys, hammaslääkäripäivystys, eläinlääkäripäivystys, päivystävät apteekit, päivystävät puhelimet sekä sosiaalipäivystys.

Perhepalvelut

Kaikki Kainuun soten perhepalvelut, kuten lapsiperheiden terveydenhoitopalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, aikuissosiaalipalvelut ja vammaispalvelut, on esitelty perhepalvelujen nettisivuilla. Yhteystiedot löytyvät kunkin palvelun yhteydestä.

Vanhuspalvelujen asiakasohjaus


Asiakasohjauksella ja neuvonnalla tuetaan ikääntyneitä asiakkaita kotona asumisessa, vahvistetaan heidän omia voimavaroja sekä edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia.

Hyvinvointia edistävät palvelut, ennaltaehkäisevä toiminta sekä Iäkkään henkilön monipuolinen palvelutarpeiden arviointi, palvelutarpeisiin vastaaminen ja tarvittaessa palvelukokonaisuuksien suunnittelu ovat oleellinen osa itsenäisen suoriutumisen edistämistä. Tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada ohjausta ja tukea muidenkin palveluiden kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön.

Vanhuspalvelujen asiakasohjaus- ja neuvontapalvelun tarkoituksena on, että neuvonta- ja ohjaus olisivat mahdollisimman helposti iäkkäiden kuntalaisten saatavilla.

Asia­ka­soh­jauk­sen pu­he­lin­nu­me­ro on 08 615 69728, jo­hon voi soit­taa maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9.00 – 15.00 ja per­jan­tai­na klo 9.00 – 14.00.

Lisätietoa ikääntyneiden palveluohjauksesta löytyy vanhuspalveluiden nettisivuilta.


Palvelujen löytämiseen, vertailuun ja arviointiin pääset ylävalikon kohdasta "Etusivu".