Edunvalvontavaltuutus

Varsinkin ikääntymisestä johtuva heikentyvä kyky huolehtia omista asioistaan tapahtuu yleensä pitkänä prosessina. Usein ensimmäisessä vaiheessa apua voidaan tarvita hyvinkin rajallisessa määrin. Tällöin ratkaisuna on valtuutus asioiden hoitamiseen.

Kyky asioiden itsenäiseen hoitamiseen voi pysyä pitkänkin ajan entisellään, mutta ennen pitkää pelkkä valtuutus asioiden hoitamiseen ei kenties enää riitä, vaan tarvitaan edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista tai edunvalvojan määräämistä. Tässä vaiheessa henkilön omaa tahtoa voi jo olla vaikea selvittää. Tästä syystä on hyvä tehdä edunvalvontavaltuutus hyvissä ajoin etukäteen, siis jo silloin, kun ensimmäistä kertaa mietitään valtuutusta asioiden hoitamiseen esimerkiksi pankkiasioiden osalta.

Kaikista parhaiten asia hoituu, kun vielä mieleltään virkeä ikäihminen antaessaan

(1) valtuutuksen asioiden hoitamiseen, valitsee hän myös henkilön, jonka toivoo toimivan edunvalvontavaltuutettunaan, jos sille tulee joskus tulevaisuudessa tarvetta, ja laatii tai laadituttaa tälle

(2) edunvalvontavaltuutuksen. Kolmantena dokumenttina on vielä hyvä laatia oma

(3) hoitotahto (hoitotestamentti), jossa määrätään, miten hoito tulee järjestää sitten, jos itse ei enää pysty mielipidettään ilmaisemaan.

2. Edunvalvontavaltuutus omaiselle tai läheiselle

Usein asioita hoitamaan halutaan nimetä tuttu ja turvallinen henkilö, kuten omainen tai muu läheinen henkilö. Tällöin kannattaa asia hoitaa jo hyvissä ajoin etukäteen edunvalvontavaltuutuksen muodossa.

Tulee huomata, että edunvalvontavaltuutusta koskevat samat muotovaatimukset kuin testamenttia. Maistraatin nettisivuilla kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä asioita valtuutuksen laadinnassa tulee huomioida

Maistraateista saa asiaa koskevan esitteen, joka on julkaistu myös netissä oikeusministeriön sivuilla.

Edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa on hyvä kysyä tarvittaessa neuvoa oikeusaputoimistosta tai asianajajalta.

Edunvalvontavaltuutusta ei tarvitse rekisteröidä vielä silloin, kun se laaditaan, vaan vasta sitten, kun on aika ottaa se käyttöön. Tällöin edunvalvontavaltuutettu hakee maistraatilta edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista.

Mikäli edunvalvontavaltuutusta ei ole laadittu eikä henkilö enää kykene ymmärtämään valtakirjan ja sen antamisen merkitystä, hänen asioidensa hoitaminen voidaan järjestää määräämällä hänelle edunvalvoja. Edunvalvojan määrääminen on kuitenkin viimesijainen toimenpide, jota voidaan käyttää vain silloin, kun henkilön asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin.

Maistraatin nettisivujen mukaan edunvalvoja voidaan nimetä henkilölle, joka ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys omien asioiden hoitamisessa voi johtua alaikäisyydestä, sairaudesta, pitkäaikaisesta poissaolosta tai jostain muusta vastaavasta syystä.

Maistraatin nettisivuilla kerrotaan, milloin edunvalvonnalle on tarvetta ja miten edunvalvonta voidaan järjestää.

Kainuulaisia palvelee edunvalvonta- ja edunvalvontavaltuutusasioissa Pohjois-Suomen maistraatin Kajaanin yksikkö, jonka toimisto sijaitsee Kajaanin uudessa virastotalossa osoitteessa Kalliokatu 2, puhelin 029 553 9641.

Kohdat 1 Valtuutus asioiden hoitamiseen ja 3 Hoitotahto (Hoitotestamentti) ovat samassa valikossa oman otsikkonsa alla.

Kirjoituksen on tarkastanut henkikirjoittaja, VT Suvi Malinen Pohjois-Suomen maistraatin Kajaanin yksiköstä.

Palvelujen löytämiseen, vertailuun ja arviointiin pääset ylävalikon kohdasta "Etusivu".