Hoitotahto (hoitotestamentti)

Varsinkin ikääntymisestä johtuva heikentyvä kyky huolehtia omista asioistaan tapahtuu yleensä pitkänä prosessina. Usein ensimmäisessä vaiheessa apua voidaan tarvita hyvinkin rajallisessa määrin. Tällöin ratkaisuna on valtuutus asioiden hoitamiseen.

Kyky asioiden itsenäiseen hoitamiseen voi pysyä pitkänkin ajan entisellään, mutta ennen pitkää pelkkä valtuutus asioiden hoitamiseen ei kenties enää riitä, vaan tarvitaan edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista tai edunvalvojan määräämistä. Tässä vaiheessa henkilön omaa tahtoa voi jo olla vaikea selvittää. Tästä syystä on hyvä tehdä edunvalvontavaltuutus hyvissä ajoin etukäteen, siis jo silloin, kun ensimmäistä kertaa mietitään valtuutusta asioiden hoitamiseen esimerkiksi pankkiasioiden osalta.

Kaikista parhaiten asia hoituu, kun vielä mieleltään virkeä ikäihminen antaessaan

(1) valtuutuksen asioiden hoitamiseen, valitsee hän myös henkilön, jonka toivoo toimivan edunvalvontavaltuutettunaan, jos sille tulee joskus tulevaisuudessa tarvetta, ja laatii tai laadituttaa tälle

(2) edunvalvontavaltuutuksen. Kolmantena dokumenttina on vielä hyvä laatia oma

(3) hoitotahto (hoitotestamentti), jossa määrätään, miten hoito tulee järjestää sitten, jos itse ei enää pysty mielipidettään ilmaisemaan.

3. Hoitotahto (hoitotestamentti)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan "hoitotestamentti on henkilön tahdonilmaus omasta hoidostaan, jos hän vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi menettää oikeustoimikelpoisuutensa".

Lisätietoja ja valmis kaavake täyttöohjeineen.

Netissä on tarjolla erilaisia kaavakkeita hoitotahdon ilmaisemiseksi. Esimerkiksi Muistiliiton hoitotahtokaavake tarjoaa THL:n kaavaketta monipuolisemman rakenteen, jossa hoitotahdosta voi ilmoittaa yksityiskohtaisemmin: https://www.muistiliitto.fi/fi/etuudet-ja-oikeudet/hoitotahto

Kohdat 1 (Valtuutus asioiden hoitamiseen) ja 2 (Edunvalvontavaltuutus) ovat samassa valikossa oman otsikkonsa alla.

Kirjoituksen on tarkastanut henkikirjoittaja, VT Suvi Malinen Pohjois-Suomen maistraatin Kajaanin yksiköstä.

Palvelujen löytämiseen, vertailuun ja arviointiin pääset ylävalikon kohdasta "Etusivu".