Palaute ja kyselyt

Asiakaspalaute

Voit lähettää palautetta ylläpitäjälle eli Kainuun sotelle palvelutarjottimen sisällöstä, käytettävyydestä ja ulkonäöstä sähköisen lomakkeen kautta. Palaute antaa meille tarpeellista tietoa toiminnan kehittämiseksi.

Lomakkeella on monivalintavaihtoehtoja ja kirjoitustilaa kommenteille ja parannusehdotuksille. Kaikkia kohtia ei ole pakko täyttää. Voit halutessasi keskittyä olennaisimpaan.

Voit käyttää lomaketta myös ilmoittaaksesi palvelutarjottimelta löytyneestä virheellisestä tiedosta. Ensisijaisesti hinta- yms. tiedoista vastaavat palveluntuottajat, mutta jollei asia korjaannu ottamalla yhteyttä palveluntuottajaan, voit ilmoittaa asiasta palvelutarjottimen ylläpitäjälle.

Palautelomakkeella voit myös toivoa uusia palveluja palvelutarjottimelle. Lisäämme uusia palveluja jatkuvasti.

Voit jättää yhteystietosi, jos haluat henkilökohtaisen vastauksen palautteeseesi.

Täytettyäsi lomakkeen muista tallentaaa se ennen lomakkeen sulkemista. Kiitos!

Palaute- ja kyselylomakkeet

Ilmoittautuminen Kuntakohtaiset linkit harrastuspalveluihin -linkkilistalle

Harrastuspalveluja tarjoaville toimijoille on oma lomakkeensa, joka myös löytyy samasta paikasta.

Palaute- ja kyselylomakkeet

Henkilökohtainen budjetointi: Kainuun soten erityislasten omaishoidon AVAIN-asiakas-kokeilu

Kainuun sote toimii yhtenä kuudesta kokeilualueesta valtakunnallisessa STM:n ESR-rahoitteisessa AVAIN kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointi -hankkeessa. AVAIN- asiakkaat testaavat henkilökohtaisen budjetin käyttöä. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden tarkoitus on lisätä omaishoitajien jaksamista arvokkaassa työssään ja AVAIN-asiakkailla on mahdollisuus sisällyttää henkilökohtaiseen budjettiin lapsiperheiden kotipalvelua tai erilaisia kotipalvelun tukipalveluja, "kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita.” Valtakunnallisessa hankkeessa Kainuun kokeilun vastuulle on annettu erityistehtäväksi testata, millainen digialusta palvelujen löytämiseen ja vertaamiseen tarvitaan. Toiveita palvelutarjottimelle koottavista palveluista voi tehdä palautekyselylomakkeelle.


Palvelujen löytämiseen, vertailuun ja arviointiin pääset ylävalikon kohdasta "ETUSIVU".