Tulolaskuri

Tulolaskurin käyttö

Laskuriin täytetään bruttotulot kuukautta kohden. Laskurissa voit liikkua täyttöruudusta toiseen sarkaimella tai hiirellä klikkamalla. Tulolaskuri avautuu omaan ikkunaansa seuraavasta linkistä:

Tulolaskuriin

Tulolaskuriin syötetyt tiedot säilyvät istunnon ajan eli tiedot eivät häviä laskurista, vaikka käyt välillä muilla sivustoilla. Voit liikkua edes takaisin sivujen välillä esimerkiksi näytön vasemmassa yläreunassa olevien nuolinäppäinten avulla. Laskuriin täytetyt tiedot häviävät vasta, kun suljet Internet-selaimen.

Tulolaskurilla saat arvion tehostetun palveluasumisen palvelusetelin suuruudesta laskuriin syötetyillä tuloilla. Tulolaskuri antaa arvioin myös tehostetun palveluasumisen kustannuksista Kainuun soten omana tuotantona tai ostopalveluna järjestetyssä tehostetussa palveluasumisessa.

Tulolaskuria käytettäessä on hyvä huomioida alla kerrottavat seikat.

Asumistuelle on oma laskurinsa

Tulojen ja kulujen tarkastelussa on hyvä muistaa, että laskuri ei huomioi mahdollista asumistukea. Tehostetun palveluasumisen asukas voi hakea KELA:n myöntämää asumistukea. Asumistuki on tulosidonnainen ja sen suuruutta voi arvioida KELA:n laskureilla, joita on tarjolla kaksi: yleisen asumistuen laskuri ja eläkkeensaajan asumistuen laskuri.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä voi kattaa vain hoidon ja hoivan kustannuksia.

Jos palvelusetelin arvo on esimerkiksi 80 €/vrk ja palveluntuottajan ilmoittama hoivan hinta on 85 €/vrk, jää asiakkaan maksettavaksi hoivan hinnan erotus sekä ateria-, siivous- ja vaatehuoltopalveluiden maksut. Tämän lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulee vuokra, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset menot. Jos palvelusetelin arvo on 80 €/vrk ja palveluntuottajan ilmoittama hoivan hinta on 75 €/vrk, asiakkaalle ei jää mitään maksettavaa hoivan osalta. Palvelusetelin arvosta ylijäävää osuutta ei voi käyttää ateria-, siivous- ja vaatehuoltopalveluiden maksuun, vaan niiden osuus tulee tällöinkin kokonaisuudessaan asiakkaan maksettavaksi.

Laskemalla tulolaskurista saadun palvelusetelin arvon ja hoivan hinnan erotuksen ja lisäämällä siihen muut tehostetun palveluasumisen kulut ja vuokran osuuden, voit arvioida kokonaiskustannuksen suuruutta tehostetun palveluasumisen palvelusetelillä. Tehostetun palveluasumisen palveluntuottajien hinnat saat palvelutarjottimelta (-> Etusivu).

Tehostettu palveluasuminen omana tuotantona tai ostopalveluna

Tulolaskurista saat arvion kokonaiskustannuksista tehostetussa palveluasumisessa Kainuun soten omassa palvelutuotannossa tai Kainuun soten ostopalveluna järjestämänä. Arviossa on mukana tulosidonnainen asumispalveluiden hoivamaksu, peruspalvelumaksu, sekä ateria-, siivous- ja vaatehuoltopalvelumaksut. Siivouksen osalta laskurissa on vähimmäishinta. Siivouspalvelumaksu voi kuitenkin joissakin tapauksissa olla vähimmäismäärää suurempi.

Laskurin ilmoittamaan kokonaiskustannukseen tulee arvioida mukaan vuokran osuus. Vuokran vaihteluväli on suuri, noin 200 €/kk minimistä noin 460 €/kk maksimiin. Tähän vaikuttaa esimerkiksi huoneen koko. Asiakkaan niin halutessa, joissakin asumisyksiköissä on mahdollista asua kahden hengen huoneissa. Kainuun soten oman tuotannon ja ostopalveluna järjestetyn tehostetun palveluasumisen vuokrien keskiarvohinta on noin 320 €/kk.

Metsätulojen laskeminen ja ilmoittaminen tulolaskuriin

Metsätulot lasketaan kertomalla metsämaan pinta-ala metsän keskimääräisellä vuotuisella tuotolla ja vähentämällä saadusta summasta 10 prosenttia. Laskukaava siis on (Metsämaan pinta-ala x metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto) – 10 %

Metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto saadaan verohallinnon taulukosta kuntakohtaisesti.
Linkki verohallinnon päätökseen: Metsän vuotuinen tuotto

Esimerkkilaskelma

Asiakkaalla on 4,5 hehtaarin metsäpalsta Kuhmossa. Metsän keskimääräinen tuotto on verohallinnon taulukon mukaan 42,86 €/ha.

(4,5 ha x 42,86 €/ha) – 10 % = 173,58 €/vuosi

Huomioi, että laskuriin ilmoitetaan kuukausituotto, joten jaetaan vuosituotto kahdellatoista

173,58 € / 12 = 14,47 €

Näin tulolaskuriin ilmoitettava metsätulo on 14,47 €.

Palvelujen löytämiseen, vertailuun ja arviointiin pääset ylävalikon kohdasta "Etusivu".